Συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα για να ξεκινήσετε:

Ονομασία επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη

Τηλέφωνο επικοινωνίας

Οδός και αριθμός

Τ.Κ.

Δήμος

Νομός

e-mail για το e-block
Χρειάζεται ένα e-mail ανά κατάστημα.

Κωδικός πρόσβασης e-block

Επαναλάβετε τον κωδικό πρόσβασης e-block

Κάνοντας check εδώ δηλώνετε ότι αποδέχεστε την άδεια χρήσης του λογισμικού e-block